מאמרים

מכללות בישראל – כיום גם במגזר הערבי

מכללות בישראל – כיום גם במגזר הערבי

עולם האקדמיה הישראלי זכה לדחיפה חיובית של ממש ולהתרחבות משמעותית עם פתיחתן של מכללות רבות בארץ בעשרים השנים האחרונות. כיום, ניתן למצוא מאות מכללות שונות אשר פועלות בארץ ומלמדות עשרות אלפי סטודנטים בשנה לתואר ראשון, וחלקן אף לתארים מתקדמים. ניתן למצוא מכללות בכל אזורי הארץ ועבור כל מקצועות ותחומי הלימוד האפשריים.

אך עד לאחרונה, היו כמה מגזרים מסוימים בחברה הישראלית אשר נדמה כי מעט הוזנחו בכל הנוגע להיצע של מוסדות לימוד אקדמאיים ומכללות. אחד מאותם מגזרים הוא ללא ספק המגזר הערבי, אשר סובל מאחוז מוסדות השכלה ייעודיים הנמוך משמעותית מהאחוז במגזרים אחרים. כאמור ייתכן כי גם בעבר היו קיימות מכללות מסוימות במגזר הערבי, אך מספרן ביחס לגודל האוכלוסייה הערבית בארץ היה נמוך משמעותית ממספרן של המכללות הממוקמות באזורי אוכלוסייה יהודיים.

אך בשנים האחרונות, עם המשך התנופה וההתפתחות חסרת התקדים בעולם האקדמיה והלימודים הישראלי, גם המגזר הערבי זוכה לשינוי חיובי במצב ההשכלה הגבוהה בו. בשנים האחרונות נפתחו מספר מכללות אקדמאיות ומקצועיות באזורים המכילים אוכלוסייה ערבית אשר מיועדות בראש ובראשונה לסטודנטים ערבים.

המשך מאמר