מאמרים

מכללות בישראל – כיום גם במגזר הערבי - חלק שני

כך, בחלק מהמכללות הללו ניתן למצוא קורסים רבים המועברים בערבית ואשר עוסקים שנואים הרלבנטיים יותר לערבים.

מדובר ללא ספק במגמה מבורכת לחלוטין, אשר עשויה להביא רק לטוב למדינת ישראל ולחברה הישראלית הנמצאת במצב מורכב כל כך. העלאת רמת ההשכלה הגבוהה במגזר הערבי היא מטרה המשותפת לכלל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד. העלאת רמת החינוך וההשכלה הגבוהה, ועלייה מתמדת באחוז האקדמאיים בקרב מיעוטי אוכלוסייה דוגמת המיעוט הערבי הן הדרכים המובהקות להביא לכמה שיותר שוויון בין החלקים השונים של העם ולשפר את המצב הכלכלי והחברתי במדינה לטווח הארוך. אותו הדבר נכון גם לגבי מוסדות חינוך והשכלה גבוהה בקרב מיעוטים אחרים באוכלוסייה,דוגמת המיעוט האתיופי או הבדואים. ככל שרמת ההשכלה והחינוך באותם מגזרים תעלה, כך ייטב להם וגם לכלל האוכלוסייה במדינה. על כן, מדובר באינטרס לאומי, המצדיק הפניית כספים ומשאבים של המדינה.

הקמת מכללות נוספות במגזר הערבי ובמגזרים נוספים של בני מיעוטים היא הדרך של החברה הישראלית למקום טוב יותר, ללא ספק...

חזרה לחלק ראשון